Aktualności

Relacja z konferencji „The next 100 years of relations with the US – The case study of Poland”

01.10.2019

Przyszłość stosunków Polski z USA była osią zeszłotygodniowej konferencji w Waszyngtonie zorganizowanej przez Fundację Kulskich we współpracy z Warsaw Enterprise Institute. Konferencja omawiała 4 kluczowe płaszczyzny polsko-amerykańskiej współpracy: współpraca gospodarcza, współpraca militarna, współpraca w obszarze energetycznym oraz współpraca w obszarze R&D i healthcare

Profesor Kulski z awansem na stopień Podpułkownika

14.08.2019

W przeddzień Święta Wojska Polskiego, profesor Julian Eugeniusz Kulski otrzymał awans na stopień wojskowy podpułkownika (wcześniej posiadał stopień majora). Odznaczenie zostało mu nadane przez Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka w siedzibie Resortu Obrony w Warszawie. Minister podziękował obecnym za wytrwałą służbę ojczyźnie i podkreślił ponadczasowość postaw prezentowanych przez wyróżnionych oficerów.