Pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy - Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego prezentuje sylwetki dwóch postaci niezwykle zasłużonych dla rozwoju stolicy. Rzeźba autorstwa Pawła Pietrusińskiego w należyty sposób oddaje hołd bohaterskiej postawie obu Prezydentów w czasie II Wojny, a także podkreśla ich zasługi na rzecz ludności cywilnej oraz rozwoju stołecznej infrastruktury przed wybuchem II Wojny. Forma rzeźby łączy przeszłość z teraźniejszością - naturalnej wielkości mosiężne odlewy sylwetek obu prezydentów wykonano na podstawie historycznego zdjęcia "spaceru" obu prezydentów po budowanych w owym czasie bulwarów wiślanych.

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warsbył prof. Julian Eugeniusz Kulski - Powstaniec Warszawski, profesor akademicki i wieloletni współpracownik Banku Światowego. Zarówno lokalizacja, jak i forma rzeźby podkreślają wkład obu prezydentów w rozbudowę i modernizację przedwojennej stolicy. Rzeźba ma także na celu przybliżenie opinii publicznej koncepcji WIelkiej Warszawy oraz uświadomienie mieszkańcom i gościom stolicy tego jak wiele elementów stołecznej infrastruktury zostało zaplanowanych i zmodernizowanych przez jej przedwojenne władze. 

Wielu mieszkańców stolicy nadal nie zdaje sobie także sprawy jak istotną rolę w walce o polską niepodległość odegrał warszawski ratusz. W latach przedwojennych Julian Spitosław Kulski (ojciec założyciela Fundacju Kulskich) był prawą ręką i bliskim przyjacielem prezydenta Stefana Starzyńskiego. Po aresztowaniu Prezydenta Stefana Starzyńskiego przez Niemców w październiku 1939 roku, Kulski został jego następcą. Za zgodą Państwa Podziemnego oraz rządu na uchodźstwie pełnił funkcję prezydenta miasta. Jako członek ruchu oporu brał aktywny udział w ratowaniu mieszkańców miasta, m.in. wydając fałszywe dokumenty tożsamości czy zaświadczenia o pracy na rzecz Ratusza. W ten sposób uratował tysiące osób od pewnej śmierci. Celem budowy pomnika jest kultywowanie pamięci o tych bohaterskich dokonaniach wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Lokalizacja Pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy na warszawskich bulwarach wiślanych nie jest dziełem przypadku. To właśnie w tym miejscu w 1937 roku wykonana została historyczna fotografia prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego wizytujących teren budowanych ówcześnie bulwarów wiślanych. Fotografia ta stanowiła późniejszą inspirację dla artysty rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego, który w autorski sposób odtworzył "przedwojenny spacer" obu prezydentów. W ten sposób zarówno lokalizacja, jak  i forma pomnika zyskała podwójną wymowę - łączy przeszłość z teraźniejszością. Podkreśla historyczną ciągłość wielu inicjatyw  zapoczątkowanych przez przedwojennych włodarzy stolicy z elementami architektury, które możemy podziwiać współcześnie. 

 

 

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy zaplanowane zostało na październik 2021 roku. Więcej informacji niebawem!

do góry