II edycja. Wyzwania i możliwości: 2020

bg

O drugiej edycji

Korzyści i wyzwania płynące z geograficznego położenia Polski oraz dynamika relacji z partnerami zagranicznymi w 2020 roku stanowiły myśl przewodnią drugiej edycji konferencji „The best way to predict the future is to create it. Challenges & opportunities: 2020.

Wydarzenie miało miejsce 21 stycznia 2020 roku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Podczas czterech paneli dyskusyjnych uczestnicy konferencji omówili priorytety dla polskiej polityki zagranicznej w obszarach takich jak: obronność, handel międzynarodowy, współpraca transatlantycka w obszarze healthcare oraz w obszarze medycyny pola walki.

Najciekawsze fragmenty konferencji

Z radością i całkowitą pewnością można przyznać, że wysoka dynamika współpracy handlowej i kulturalnej łączącej USA i Polska przynosi realne efekty. Za przykład niech posłuży chociażby zniesienie programu wizowego, na który Polacy czekali tyle lat.

– uczestników styczniowego wydarzenia powitała Małgorzata Bogusz, Prezes Fundacji Kulskich. W swoim przemówieniu podsumowała rezultaty pierwszej edycji konferencji. która odbyła się w dniach 26-27 Września 2019 r. w Waszyngtonie

USA pozostają naturalnym partnerem gospodarczym, zarówno dla Unii, jak i państw Trójmorza. Bez dobrych relacji gospodarczo-politycznych z USA, dynamiczny rozwój naszego regionu na osi północ-południe nie będzie możliwy.

– Prezes Fundacji Kulskich podkreśliła również znaczenie aktywnej współpracy transatlantyckiej w umacnianiu stabilności naszego regionu

Idea, która przyświecała nam w Waszyngtonie, była taka, żeby ze sobą rozmawiać. To, co udało nam się osiągnąć w Waszyngtonie i co mamy nadzieję będziemy kontynuować na kolejnych konferencjach, to spotkanie przedstawicieli zarówno z lewej, jak i z prawej strony polskiej sceny politycznej; demokratów i republikanów ze strony amerykańskiej; wojskowych, lekarzy, NGOs i think-tanków.

– podkreślił znaczenie dialogu międzysektorowego Tomasz Wróblewski – prezes Fundacji Warsaw Enterprise Institute

Współpraca między oba krajami rozwija się w sposób dobry, ciągły i skuteczny.

– powiedział Paweł Woźny – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Minister Woźny podczas swojego przemówienia wyraził nadzieję, że konferencja będzie szansą na przeanalizowanie wielorakich aspektów stosunków polsko-amerykańskich

Prezentacja raportu „Biała księga najlepszych praktyk
inwestycyjnych”

W raporcie zawarte zostały kluczowe czynniki warunkujące aktywną współpracę między Polską a USA. Palutkiewicz zwracał uwagę na zmiany w strukturze polskiej gospodarki m. in. na rosnącą rolę sektora usługowego czy coraz większą otwartość polskiego rynku na zagraniczne produkty i usługi.

Ekspert WEI przypomniał też o jednym z celów strategicznych rządu, którym jest ekspansja zagraniczna w kierunku rynków spoza UE – na przykład do USA. Palutkiewicz podkreślił potencjał i dynamizm współpracy Polsko-Amerykańskiej. W swoim wystąpieniu wspomniał, iż w latach 2008 – 2019 Stany Zjednoczone stały się 8. odbiorcą eksportu z Polski, przesuwając się z 19. pozycji. Na koniec przedstawiciel WEI zwrócił uwagę na gospodarcze efekty dobrej współpracy sojuszniczej Polski i USA.

– Piotr Palutkiewicz z ramienia WEI
Panele dyskusyjne podczas drugiej edycji konferencji

Panel I

Efektywna współpraca gospodarcza między USA i państwami Trójmorza

Tony Housh, Przewodniczący American Chamber of Commerce, wygłosił keynote speech, w którym podkreślił wagę partnerstwa publiczno-prywatnego w wykorzystaniu potencjału krajów Trójmorza. Housh wyraził też potrzebę budowania bezpiecznej infrastruktury, która w połączeniu ze współpracą militarną przybliży nas do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest stabilna i nowoczesna Europa Środkowa. W trakcie panelu moderowanego przez Piotra Palutkiewicza eksperci dyskutowali o tym, jak stworzyć korzystne warunki dla zagranicznych inwestorów w Polsce, jakie są szanse polskich firmy na ekspansję do państw trzecich oraz jakie inicjatywy są podejmowane w celu zwiększenie udziału R&D i wysokich technologii w rodzimym eksporcie.

Panel II

Współpraca transatlantycka w obszarze innowacji i R&D w ochronie zdrowia

Moderatorem panelu był dr n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych. W swoim keynotcie, Sierpiński podkreślił wagę dyplomacji naukowej, która może przekładać się nie tylko na realne postępy akademickie, ale także (a może przede wszystkim) rozwój technologiczny. Maciej Miłkowski z Ministerstwa Zdrowia opowiedział o obiecujących początkach współpracy Ministerstwa z Agencją Badań Medycznych oraz firmami badawczymi. Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zasugerował natomiast, że ogromną rolę w tej współpracy odgrywają kryteria refundacji tych terapii, które są skuteczne klinicznie. Uczestnicy panelu wspólnie zastanawiali się nad tym jak, w obliczu zwiększających się nakładów na ochronę zdrowia, obiektywnie i roztropnie dysponować środkami publicznymi. Wśród wyzwań stojących przed polskim sektorem healthcare eksperci wymienili m.in. potrzebę nowelizacji ustaw o świadczeniach, opracowanie konkretnych wytycznych do metody oceny technologii, stworzenie jednostki rządowej odpowiedzialnej za budowę sektora life-science, wzmocnienie pozycji AOMiT jako ciała doradczego oraz konieczność wykorzystania polskiego potencjału naukowego

Panel III

Medycyna pola walki

Kapitan Anita Podlasin z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi przedstawiła innowacyjne rozwiązania stosowane w polskiej medycynie taktycznej. Kpt Podlasin podkreśliła także znaczenie aktywnej współpracy wojskowo-cywilna oraz konieczność planowania działań obrony cywilnej na wypadek konfliktu zbrojnego w przyszłości.

Panel IV

Rola USA w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie i na Bliskim Wschodzie

Moderatorem panelu poświęconego obronności był Bogusław Winid, doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy panelu w trakcie dyskusji podkreślali, że polityka obronna Polski nie może opierać się tylko na zaufaniu w NATO czy traktowaniu Stanów Zjednoczonych jako absolutnego gwaranta bezpieczeństwa Polski.

Partnerzy konferencji