Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich została ustanowiona 10 czerwca 2015 roku.

Od początku swojej działalności zajmujemy się dokumentowaniem i promowaniem pamięci o dorobku, życiu i działalności Juliana Spitosława Kulskiego oraz jego syna Juliana Eugeniusza Kulskiego. Inicjatywy Fundacji tworzą wielowymiarową płaszczyznę do dialogu społeczno-instytucjonalnego w obszarach takich jak polityka historyczna, dziedzictwo kulturowe czy obronność i polityka zagraniczna.

W szczególny sposób zwracamy uwagę na Warszawę i jej dziedzictwo kulturowe. Dążymy do systematycznego umacniania poczucia tożsamości warszawskiej i więzi emocjonalnych mieszkańców stolicy z historią tego miejsca. Wierzymy, że warto chronić wielokulturowe dziedzictwo stolicy i jej okolic, w tym artystycznych, krajobrazowych, architektonicznych i archeologicznych dóbr kultury.

?>