Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich została ustanowiona 10 czerwca 2015 roku. 

Od początku swojej działalności zajmujemy się dokumentowaniem i promowaniem pamięci o dorobku, życiu i działalności Juliana Spitosława Kulskiego oraz jego syna Juliana Eugeniusza Kulskiego. Inicjatywy Fundacji tworzą wielowymiarową płaszczyznę do dialogu społeczno-instytucjonalnego w obszarach takich jak polityka historyczna, dziedzictwo kulturowe czy obronność i polityka zagraniczna. 

W szczególny sposób zwracamy uwagę na Warszawę i jej dziedzictwo kulturowe. Dążymy do systematycznego umacniania poczucia tożsamości warszawskiej i więzi emocjonalnych mieszkańców stolicy z historią tego miejsca.  Wierzymy, że warto chronić wielokulturowe dziedzictwo stolicy i jej okolic, w tym artystycznych, krajobrazowych, architektonicznych i archeologicznych dóbr kultury. 

Prof. Julian Eugeniusz Kulski (1929 - 2021)

Założyciel Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich

Wesprzyj naszą fundację

Każdą formę wsparcia Fundacji Kulskich przeznaczamy na realizację naszych projektów wydawniczych, kulturalnych i społecznych. Nawet niewielka kwota, będzie dla nas wielkim wsparciem i dowodem na to, że nasza działalność jest ważna i potrzebna.

NCK
PROO
FIO
do góry