Dyplomacja Publiczna 2022

bg

O projekcie

Projekt finansowany z Budżetu Państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”

Spotkanie Zapomniany Bohater

W dniu 25 października 2022 roku, w Rezydencji Ambasadora RP w Waszyngtonie odbyło się wydarzenie pt.: Zapomniany bohater – śladami pamięci Juliana Eugeniusza Kulskiego ps. „Goliat”

Wydarzenie skierowane było do amerykańskiej Polonii oraz amerykańskiej opinii publicznej i jego celem była popularyzacja pamięci dorobku i działalności Juliana E. Kulskiego. W ramach spotkania odbyła się dyskusja oraz projekcja filmu „Goliat – zapomniany bohater”. Kwota dotacji: 100 000,00 PLN