Pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy

bg

O pomniku

Pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego prezentuje sylwetki dwóch postaci niezwykle zasłużonych dla rozwoju stolicy.

Rzeźba autorstwa Pawła Pietrusińskiego w należyty sposób oddaje hołd bohaterskiej postawie obu Prezydentów w czasie II Wojny, a także podkreśla ich zasługi na rzecz ludności cywilnej oraz rozwoju stołecznej infrastruktury przed wybuchem II Wojny.

Forma rzeźby łączy przeszłość z teraźniejszością – naturalnej wielkości mosiężne odlewy sylwetek obu prezydentów wykonano na podstawie historycznego zdjęcia, spaceru – obu prezydentów po budowanych w owym czasie bulwarów wiślanych.

Idea budowy pomnika

Pomysł Juliana Eugeniusza Kulskiego

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warsbył prof. Julian Eugeniusz Kulski – Powstaniec Warszawski, profesor akademicki i wieloletni współpracownik Banku Światowego. Zarówno lokalizacja, jak i forma rzeźby podkreślają wkład obu prezydentów w rozbudowę i modernizację przedwojennej stolicy.

Rzeźba ma także na celu przybliżenie opinii publicznej koncepcji WIelkiej Warszawy oraz uświadomienie mieszkańcom i gościom stolicy tego jak wiele elementów stołecznej infrastruktury zostało zaplanowanych i zmodernizowanych przez jej przedwojenne władze.

Walka o niepodległość

Wielu mieszkańców stolicy nadal nie zdaje sobie także sprawy jak istotną rolę w walce o polską niepodległość odegrał warszawski ratusz. W latach przedwojennych Julian Spitosław Kulski (ojciec założyciela Fundacju Kulskich) był prawą ręką i bliskim przyjacielem prezydenta Stefana Starzyńskiego. Po aresztowaniu Prezydenta Stefana Starzyńskiego przez Niemców w październiku 1939 roku, Kulski został jego następcą.

Za zgodą Państwa Podziemnego oraz rządu na uchodźstwie pełnił funkcję prezydenta miasta. Jako członek ruchu oporu brał aktywny udział w ratowaniu mieszkańców miasta, m.in. wydając fałszywe dokumenty tożsamości czy zaświadczenia o pracy na rzecz Ratusza. W ten sposób uratował tysiące osób od pewnej śmierci. Celem budowy pomnika jest kultywowanie pamięci o tych bohaterskich dokonaniach wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Kalendarium budowy pomnika
Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z budową pomnika
Wybór docelowej lokalizacji pomnika
Pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Grawerunek tablicy memoratywnej
line
Kompozycja rzeźbiarska prezentująca dwóch wizjonerów Wielkiej Warszawy
Uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Pozytywna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Prace rzeźbiarskie i odlewnicze
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z budową pomnika
Kompozycja rzeźbiarska prezentująca dwóch wizjonerów Wielkiej Warszawy
Wybór docelowej lokalizacji pomnika
Uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Pozytywna opinia Instytutu Pamięci Narodowej
Pozytywna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Prace rzeźbiarskie i odlewnicze
Grawerunek tablicy memoratywnej
Uzyskanie pozwolenia na budowę

Lokalizacja pomnika

Lokalizacja Pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy na warszawskich bulwarach wiślanych nie jest dziełem przypadku. To właśnie w tym miejscu w 1937 roku wykonana została historyczna fotografia prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego wizytujących teren budowanych ówcześnie bulwarów wiślanych.

Fotografia ta stanowiła późniejszą inspirację dla artysty rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego, który w autorski sposób odtworzył „przedwojenny spacer” obu prezydentów. W ten sposób zarówno lokalizacja, jak i forma pomnika zyskała podwójną wymowę – łączy przeszłość z teraźniejszością. Podkreśla historyczną ciągłość wielu inicjatyw zapoczątkowanych przez przedwojennych włodarzy stolicy z elementami architektury, które możemy podziwiać współcześnie.

Relacja z premiery

W sobotę 9 października bulwarach wiślanych w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy.

Uroczystego odsłonięcia dokonali Catharine Kulski – żona prof. Juliana E. Kulskiego, Małgorzata Bogusz – Prezes Fundacji Kulskich, minister Jan Dziedziczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów oraz Włodzimierz Karpiński – sekretarz miasta stołecznego Warszawy.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy zostały odczytane listy premiera Mateusza Morawieckiego przez ministra Jana Dziedziczaka – sekretarza stanu w KPRM oraz wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego przez Kacpra Sakowicza – szef gabinetu politycznego ministra. W imieniu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego przemówienie wygłosił Włodzimierz Karpiński – sekretarz miasta.

Pomnik jest upamiętnieniem dwóch niezwykle zasłużonych dla rozwoju stolicy Polski postaci – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego, prezydentów Warszawy. Stanowi hołd dla ich zasług na rzecz ludności cywilnej w czasie II wojny światowej oraz wkładu w rozwój stołecznej infrastruktury w okresie międzywojennym. Inspiracją dla rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego była fotografia przedstawiająca prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego wizytujących teren budowanych ówcześnie bulwarów wiślanych.

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy był niedawno zmarły prof. Julian Eugeniusz Kulski – powstaniec warszawski, płk Wojska Polskiego, profesor architektury, wieloletni współpracownik Banku Światowego oraz fundator Fundacji Kulskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy uczestniczyli osobiście w tej wyjątkowej uroczystości oraz tym, którzy śledzili dzisiejsze wydarzenia za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.

Sponsorzy i partnerzy budowy pomnika