„The best way to predict the future is to create it”. V edycja. Recepta na przyszłość Europy…

bg
bg

O piątej edycji

Piąta odsłona cyklu międzynarodowych konferencji Fundacji Kulskich „The best way to predict the future is to create it” odbyła się 24 listopada 2021 roku. Współorganizatorem konferencji był Instytut Rozwoju Spraw Społecznych, a partnerem instytucjonalnym – Agencja Badań Medycznych.

Konferencja odbyła się 24 listopada 2021 roku w Hotelu Sofitel Victoria Warszawa w formule hybrydowej. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wydarzenie zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, co niektórym uczestnikom pozwoliło na udział zdalny.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński, Minister Zdrowia dr n. ekon. Adam Niedzielski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Komitet ds. Pożytku Publicznego oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Konferencję moderował Bartosz Kwiatek – dziennikarz Polsat News.

Nagrania z wszystkich paneli dostępne są na kanale YouTube Fundacji klikając na poniższe grafiki poszczególnych paneli.

Recepta na przyszłość Europy w obliczu wyzwań społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych po COVID-19 – pod takim hasłem odbyła się V edycja konferencji z cyklu The best way to predict the the future is to create it. Partnerem instytucjonalnym wydarzenia, organizowanego przez Fundację Kulskich i Instytut Rozwoju Spraw Społecznych była Agencja Badań Medycznych. Dyskusja idealnie wpisała się w podjętą na gruncie Unii Europejskiej inicjatywę Future of Europe.

W dyskusjach udział wzięli przedstawicieli polskich i europejskich instytucji publicznych, w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Sejmu i Senatu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komisji Europejskiej, a także ekspertów medycznych i systemowych, międzynarodowych partnerów Fundacji oraz przedstawicieli organizacji branżowych, sektora NGO oraz think-tanków.

Przemówienia otwierające wygłosili Małgorzata Bogusz – Prezes Fundacji Kulskich oraz Prezes Instytutu Rozwoju Sprawa Społecznych, a także członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz dr hab. Radosław Sierpiński – prezes Agencji Badań Medycznych i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych. Z kolei w ramach przemówienia honorowego został odczytany list wicepremiera Piotra Glińskiego przez Szymona Dziubickiego – dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas konferencji zostały podjęte tematy dotyczące wyzwań stojących przed Europą i Polską oraz najbardziej optymalnych rozwiązań dla problemów, które uległy spiętrzeniu m.in. na skutek pandemii koronawirusa. Zebrani dyskutowali na temat międzynarodowych inicjatyw na rzecz odbudowy ekonomicznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Europy po COVID-19, a także na temat wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i postawy społeczne młodych ludzi. Sporo uwagi zostało poświęcone Europejskiemu Planowi Walki z Rakiem jako odpowiedzi na zagrażające społeczeństwu onkologiczne tsunami. Decydenci i eksperci dyskutowali także o wyzwaniach związanych z leczeniem chorób cywilizacyjnych i rzadkich.

W pierwszym bloku konferencji pt. „Głos obywateli Europy po pandemii – społeczeństwo, zdrowie, gospodarka” zorganizowanym przez Fundację Kulskich w panelach dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele polskich i europejskich instytucji publicznych, w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Sejmu i Senatu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komisji Europejskiej, a także eksperci medyczni i systemowi, międzynarodowi partnerzy Fundacji oraz przedstawiciele organizacji branżowych, sektora NGO oraz think-tanków.


Kliknij aby wyświetlić video icon


Kliknij aby wyświetlić video icon


Kliknij aby wyświetlić video icon


Kliknij aby wyświetlić video icon


Kliknij aby wyświetlić video icon


Kliknij aby wyświetlić video icon

 

Dofinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach zadania –Budowanie pozycji liderów dialogu obywatelskiego na arenie międzynarodowej „seria debat”.

Dofinansowanie 300 000zł
Całkowita wartość 300 000zł