Pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego prezentuje sylwetki dwóch postaci niezwykle zasłużonych dla rozwoju stolicy. Rzeźba autorstwa Pawła Pietrusińskiego w należyty sposób oddaje hołd bohaterskiej postawie obu Prezydentów w czasie II Wojny, a także podkreśla ich zasługi na rzecz ludności cywilnej oraz rozwoju stołecznej infrastruktury przed wybuchem II Wojny. Forma rzeźby łączy przeszłość z teraźniejszością – naturalnej wielkości mosiężne odlewy sylwetek obu prezydentów wykonano na podstawie historycznego zdjęcia „spaceru” obu prezydentów po budowanych w owym czasie bulwarów wiślanych.

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warsbył prof. Julian Eugeniusz Kulski – Powstaniec Warszawski, profesor akademicki i wieloletni współpracownik Banku Światowego. Zarówno lokalizacja, jak i forma rzeźby podkreślają wkład obu prezydentów w rozbudowę i modernizację przedwojennej stolicy. Rzeźba ma także na celu przybliżenie opinii publicznej koncepcji WIelkiej Warszawy oraz uświadomienie mieszkańcom i gościom stolicy tego jak wiele elementów stołecznej infrastruktury zostało zaplanowanych i zmodernizowanych przez jej przedwojenne władze. 

Wielu mieszkańców stolicy nadal nie zdaje sobie także sprawy jak istotną rolę w walce o polską niepodległość odegrał warszawski ratusz. W latach przedwojennych Julian Spitosław Kulski (ojciec założyciela Fundacju Kulskich) był prawą ręką i bliskim przyjacielem prezydenta Stefana Starzyńskiego. Po aresztowaniu Prezydenta Stefana Starzyńskiego przez Niemców w październiku 1939 roku, Kulski został jego następcą. Za zgodą Państwa Podziemnego oraz rządu na uchodźstwie pełnił funkcję prezydenta miasta. Jako członek ruchu oporu brał aktywny udział w ratowaniu mieszkańców miasta, m.in. wydając fałszywe dokumenty tożsamości czy zaświadczenia o pracy na rzecz Ratusza. W ten sposób uratował tysiące osób od pewnej śmierci. Celem budowy pomnika jest kultywowanie pamięci o tych bohaterskich dokonaniach wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Lokalizacja Pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy na warszawskich bulwarach wiślanych nie jest dziełem przypadku. To właśnie w tym miejscu w 1937 roku wykonana została historyczna fotografia prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego wizytujących teren budowanych ówcześnie bulwarów wiślanych. Fotografia ta stanowiła późniejszą inspirację dla artysty rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego, który w autorski sposób odtworzył „przedwojenny spacer” obu prezydentów. W ten sposób zarówno lokalizacja, jak  i forma pomnika zyskała podwójną wymowę – łączy przeszłość z teraźniejszością. Podkreśla historyczną ciągłość wielu inicjatyw  zapoczątkowanych przez przedwojennych włodarzy stolicy z elementami architektury, które możemy podziwiać współcześnie.

W sobotę 9 października bulwarach wiślanych w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy.

Uroczystego odsłonięcia dokonali Catharine Kulski – żona prof. Juliana E. Kulskiego, Małgorzata Bogusz – Prezes Fundacji Kulskich, minister Jan Dziedziczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów oraz Włodzimierz Karpiński – sekretarz miasta stołecznego Warszawy.

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy zostały odczytane listy premiera Mateusza Morawieckiego przez ministra Jana Dziedziczaka – sekretarza stanu w KPRM oraz wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego przez Kacpra Sakowicza – szef gabinetu politycznego ministra. W imieniu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego przemówienie wygłosił Włodzimierz Karpiński – sekretarz miasta.

Pomnik jest upamiętnieniem dwóch niezwykle zasłużonych dla rozwoju stolicy Polski postaci – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego, prezydentów Warszawy. Stanowi hołd dla ich zasług na rzecz ludności cywilnej w czasie II wojny światowej oraz wkładu w rozwój stołecznej infrastruktury w okresie międzywojennym. Inspiracją dla rzeźbiarza Pawła Pietrusińskiego była fotografia przedstawiająca prezydentów Starzyńskiego i Kulskiego wizytujących teren budowanych ówcześnie bulwarów wiślanych.

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy był niedawno zmarły prof. Julian Eugeniusz Kulski — powstaniec warszawski, płk Wojska Polskiego, profesor architektury, wieloletni współpracownik Banku Światowego oraz fundator Fundacji Kulskich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy uczestniczyli osobiście w tej wyjątkowej uroczystości oraz tym, którzy śledzili dzisiejsze wydarzenia za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.