JAN KARSKI

bg
bg

JAN KARSKI

Jan Karski to legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowe, był emisariuszem pomiędzy okupowaną Polską a wolnym światem. Jako pierwszy informował świat o żydowskim holocauście w Generalnym Gubernatorstwie. Dwukrotnie odbył udane misje z okupowanej Polski do polskiego Rządu na Uchodźstwie, przekazując dokumenty i wiadomości. Z ogromną determinacją starał się dotrzeć ze swoją wstrząsającą relacją do jak największej liczby polityków i jak najszerszych kręgów opinii publicznej. W tym celu też dobrowolnie wszedł do getta warszawskiego, dał się schwytać i wywieźć do obozu w Treblince, skąd uciekł.

Jest określany jako „człowiek, który próbował powstrzymać Holokaust”. Zmarł w roku 2000.