JULIAN SPITOSŁAW KULSKI

bg
bg

JULIAN SPITOSŁAW KULSKI

Julian Spitosław Kulski, ur. 5 grudnia 1892 w Warszawie, żołnierz legionów Józefa Piłsudskiego, uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, przedwojenny wiceprezydent Warszawy (od 1935 r.), zastępca i przyjaciel Stefana Starzyńskiego.

Na kartach historii zapisał się także jako Jeniec Ratusza, patriota, działacz na rzecz stolicy. Po aresztowaniu Stefana Starzyńskiego w październiku 1939 roku, został jego następcą. Za zgodą władz delegata Rządu RP na Kraj oraz Polskiego Państwa Podziemnego jak i rządu na uchodźctwie pełnił funkcję prezydenta miasta, według nomenklatury niemieckiej komisarycznego burmistrza.

Życie zawdzięczają mu tysiące osób, którym wydał fikcyjne dokumenty tożsamości czy też prawdziwe bądź fikcyjne zaświadczenia o zatrudnieniu w Ratuszu. Pomagał członkom ruchu oporu, osobom poszukiwanym przez Niemców, obywatelom pochodzenia żydowskiego, uciekinierom z getta. Skala jego działań była ogromna. Za swoją postawę i bohaterskie czyny został wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych w 1939 za obronę Warszawy.