WŁADYSŁAW W. KULSKI

bg
bg

WŁADYSŁAW W. KULSKI

Wuj Juliana E. Kulskiego, u którego, zresztą zgodnie z zaleceniem ojca, zamieszkał w Londynie, po upadku powstania. Władysław W. Kulski do 1933 r. był członkiem personelu Ligi Narodów w polskim MSZ. W latach 1933–1936 był doradcą, a następnie sekretarzem Polskiej Stałej Delegacji przy Lidze, a następnie szefem Służby Prawnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych . W 1939 roku został wysłany do Londynu, aby negocjować angielsko-polski sojusz wojskowy. Następnie był redaktorem Polskiej Białej Księgi, zbioru dokumentów dyplomatycznych o początkach II wojny światowej. W 1940 został ministrem pełnomocnikiem w polskiej ambasadzie Wielkiej Brytanii, gdzie pracował do 1945 roku. W 1946 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, uzyskując tam obywatelstwo w 1952 r.