Aktualności

bg
bg
04.10.2021

Akt erekcyjny pod pomnikiem Prezydentów Wielkiej Warszawy wmurowany

W dniu dzisiejszym, 4 października 2021 roku, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy, który ma upamiętnić sylwetki Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego – prezydentów stolicy i jednocześnie dwóch niezwykle zasłużonych dla jej rozwoju postaci.

Podczas uroczystości przemówienia wygłosili Małgorzata Bogusz Prezes Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich, Piotr Mazurek sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Michał Krasucki stołeczny konserwator zabytków.

Pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy powstaje z inicjatywy Juliana Eugeniusza Kulskiego (1929-2021) – powstańca warszawskiego, pułkownika Wojska Polskiego, profesora architektury, fundatora Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich, kawalera Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i jednocześnie syna Juliana Spitosława Kulskiego. 

Rzeźba Prezydentów Wielkiej Warszawy – Stefana Starzyńskiego i Juliana Spitosława Kulskiego, budowniczych przedwojennej stolicy i bohaterskich obrońców miasta we wrześniu 1939 roku, została zaprojektowana i wykonana przez artystę Pawła Pietrusińskiego, któremu natchnienia do pracy twórczej dostarczyło historyczne zdjęcie z 1937 roku, wykonane podczas spaceru obu Prezydentów przy bulwarach wiślanych. Pomnik powstał dzięki inspiracji historyka sztuki i varsavianisty Kazimierza Sztarbałło. 

Wśród partnerów budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy znaleźli się: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd m.st. Warszawy, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, DWF Poland Jamka Sp. k., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, PBO Śląsk Sp. z o.o.,  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., PZU S.A., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Vision Group Sp. z o.o. S.K.A., Fundacja ARP, Fundacja Grupy PKP oraz Fundacja Orlen. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy na bulwarach wiślanych (w okolicach Arkad Kubickiego, przystanek Podzamcze 01) zostało zaplanowane na najbliższą sobotę (9 października). Początek uroczystości – o godz. 13. 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w uroczystości.