Aktualności

bg
bg
13.08.2021

Nie żyje Profesor Julian Eugeniusz Kulski, Powstaniec Warszawski, wykładowca akademicki, autorytet wielu Polaków

Wraz z pogrążoną w bólu rodziną i przyjaciółmi, z ogromnym żalem zawiadamiamy, iż 12 sierpnia 2021 r. w godzinach wieczornych odszedł od nas prof. Julian Eugeniusz Kulski – bohater Powstania Warszawskiego, wykładowca akademicki, żołnierz Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika, architekt o międzynarodowych dokonaniach, przez ćwierćwiecze związany z Bankiem Światowym i co najważniejsze – niekwestionowany autorytet kilku pokoleń Polaków.

Podczas II Wojny Światowej, nastoletni Julian E. Kulski, jako jeden z najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, rozpoczął zbrojną walkę o wyzwolenie naszej ojczyzny spod jarzma hitlerowskiego okupanta. Po wojnie systematycznie umacniał pozycję naszego kraju w relacjach transatlantyckich, pełniąc rolę nieformalnego orędownika „polskich spraw” w USA. Wraz ze swoimi przyjaciółmi – Janem Nowakiem Jeziorańskim i Zbigniewem Brzezińskim troszczył się o to, by polski interes narodowy nie umknął uwadze kolejnych przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych. Był partnerem do dialogu dla waszyngtońskich elit politycznych i biznesowych, podkreślając wielopłaszczyznowy charakter sojuszu łączącego Polskę i USA.

Profesor Julian E. Kulski swoją postawą i życiowymi wyborami nieustannie udowadniał nam, iż patriotyzm, odwaga czy miłość do ojczyzny nie są dla niego pustymi frazesami, lecz filozofią, która determinowała bieg całego jego dorosłego życia.

W 2019 roku, podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce, Profesor Kulski wspominał: „Tak jak mój ojciec walczył każdego dnia o warszawiaków i Polaków, tak ja walczę o jego godne upamiętnienie i zapewnienie mu należnego miejsca w historii miasta i kraju. Chciałbym także, by kolejne pokolenia nie tylko wspominały historię i bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego, ale także rozumiały czym kierowaliśmy się w tamtym czasie, jakie wartości nam przyświecały. Chciałbym, by nasze wartości – pragnienie wolności, umiłowanie ojczyzny, niezłomność w walce o godne życie – trwały wiecznie”.