Aktualności

bg
bg
28.10.2021

Raport z debaty „Architektura Warszawy” już dostępny!

Wczoraj zakończyliśmy debatę o Architekturze Warszawy, w której głos zabrali:

Michał Krasucki ‒ Stołeczny Konserwator Zabytków
Wojciech Wagner ‒ Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Jakub Zemła ‒ Architekt Krajobrazu, Urbanista
Grzegorz Mika ‒ Architekt, Varsavianista

W debacie zostały podjęte kwestie kształtowania się architektury Warszawy, począwszy od okresu międzywojennego, przez okupacyjne zniszczenia, po krajobraz powojenny i współczesną charakterystykę miasta stołecznego. Dyskusja w zamyśle miała charakter porównawczy, z podkreśleniem różnic między poszczególnymi stylami architektonicznymi, jak np. modernizm i socrealizm. Została także zwrócona uwaga na najbardziej charakterystyczne budynki miasta, w tym te, które bezpowrotnie zostały utracone na skutek wojny.

Zapraszamy do pobierania raportu z debaty.

Debatę dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.