Aktualności

bg
bg
03.03.2019

Zmiany w zarządzie Fundacji Kulskich

Z początkiem 2019 roku funkcję Prezesa Fundacji Kulskich objęła Małgorzata Bogusz, zastępując na tym stanowisku Barbarę Ratajską.

 Małgorzata Bogusz z Fundacją Kulskich związana jest od 2016 roku. Dotychczas sprawowała nadzór merytoryczny nad najważniejszymi projektami Fundacji oraz sprawowała funkcje doradcze dla Rady Fundacji w obszarze działań realizowanych na arenie międzynarodowej.

Nominację na funkcję Prezesa Zarządu postrzegam jako wyraz ogromnego zaufania ze strony Rady Fundatorów. Możliwość ścisłej współpracy z Prof. Julianem Eugeniuszem Kulskim, zwłaszcza w 2019 roku, który obfituje w tak wiele historycznych rocznic bliskich sercu całej rodziny Kulskich, to dla mnie niezwykłe wyzwanie. Nie ukrywam jednak, że to także ogromne wyróżnienie” – komentuje Małgorzata Bogusz.

Wysiłki i działania zespołu Fundacji Kulskich w 2019 roku skupione będą wokół upamiętnienia takich rocznic, jak m. in. 75-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, 80-lecie wybuchu II wojny światowej czy liczne, 100-ne rocznice nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji w 2019 roku będzie skalowanie projektów dotychczas realizowanych w Polsce na skalę międzynarodową.

Budowanie nowych płaszczyzn dialogu i aktywna współpraca z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych i administracji publicznej na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej to jeden z naszych priorytetów na ten rok. Działania realizowane przez nas poza granicami polski skupione będą przede wszystkim na umacnianiu więzów łączących nasz kraj, z kluczowymi sojusznikami – m. in. Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – komentuje Małgorzata Bogusz

Od Lutego, wszystkie bieżące informacje na temat działalności Fundacji Kulskich będą dostępne także za pośrednictwem nowych kanałów komunikacji – profilów Fundacji na platformach Youtube i Instagram.

*Zachęcamy również do wsparcia Fundacji Kulskich oraz zakupu wydawnictw w naszym sklepie internetowym. Każdą kwotę od Państwa przeznaczamy na  realizację naszych projektów wydawniczych, kulturalnych i społecznych.